wz

Projekt SIPVZ

V souladu s tvorbou ŠVP dochází k rozvoji mezipředmětových vztahů v přírodovědných předmětech. V rámci projektu je aplikován projektový způsob výuky což umožňuje chápání problematiky učiva v širších souvislostech. Jde o aktivní zapojení žáků do výuky formou pracovních metod, které jsou pro ně zajímavé. To pak umožní žákům vytvořit vlastní výukové jednotky za použití programu PowerPoint, MS Word, zdrojů elektronických a tištěných a poté se naučit tyto výukové materiály prezentovat před ostatními.

S obsahem jednotlivých částí projektu si můžete seznámit pokud si klinete na Vámi zvolené téma. Bohužel z kapacitních důvosdů již na webu nenajdete jednotlivé prezentace, ale pokud bude mít zájem, rádi Vám je zašleme na e-mail nebo na CD. Děkujeme za pochopení.

Atmosféra na Zemi
Energie na Zemi
Významné osobnosti
Voda na Zemi
Hodnocení projektu


Voda na Zemi

Zadání celého projektu „Voda na Zemi“ společně s jeho organizací a pracovními listy si můžete stáhnout zde .

Voda na Zemi
Fyzika

Základní vlastnosti vody


V prezentaci jsou obsažena temata: Tekutost vody. Vodorovnost vody. Nestlačitelnost vody. Změna tvaru a dělitelnost vody. Sami žáci natočili v domácívh podmínkách pokus na dělitelnost vody. Určitě stojí za shlédntí.

P. Hicl, M. Jičínský, P. Pilná, M. Faltys

Zajímavé vlastnosti vody


V prezentaci jsou obsažena temata: Hustota vody. Anomálie vody. Tepelné vlastnosti vody.

A. Josifová, T. Mareček, R. Anděra
Chemie

Molekula vody a její tvar


V prezentaci jsou obsažena temata: Z kterých prvků se molekula vody skládá? Jaká je struktura těchto atomů? Kolika atomová je molekula vody? Jaký je rozdíl mezi atomem a molekulou? Vysvětli vodíkový můstek (vodíková vazba)? Voda je dobrým rozpouštědlem. Co je rozpouštědlo? Jaká jiná rozpouštědla znáš? Uveď příklady, kde se využívají?

M. Slabá, K. Válková, T. Cimburek, L. Ferina

Druhy vod


V prezentaci jsou obsažena temata: Jaké druhy vod existují: podle obsahu minerálních látek nebo podle obsahu nečistot. Uveď nejdůležitější vlastnosti pro jednotlivé druhy vod? Tvrdost vody – příčiny a důsledky? Proč se voda „odsoluje“? Kde v ČR nalezneme minerální vody? Spotřeba vody na osobu. Princip úpravy pitné vody.

V. Buhr, F. Libánský, H. Doležalová, S. Vondra
Přírodopis

Moře – kolébka života


V prezentaci jsou obsažena temata: Charakteristiku prvohorního moře v období kambria se zaměřením na řasy a trilobity. Vysvětlení vzniku stromatolitů a doklad jejich existence v současných mořích. Kdo byli krytolebci a proč byli důležitým vývojovým článkem. Charakteristiku období prvohor – silur, z hlediska invaze rostlin na souš.

A. Mrázová, K. Michlianová, J. Štíka, N. Hájková

Bohatý svět mokřadů


V prezentaci jsou obsažena temata: Vysvětlení pojmu „mokřady“ a výskyt tohoto ekosystému ve Střední Evropě. Na čtyřech konkrétních příkladech rostlin uvedení a vysvětlení jejich přizpůsobení životu ve vodě. Výčet obojživelníků žijících na území ČR a v čem tkví problematika jejich ohrožení. Ukázku rozmanitosti hmyzu, který je vázán na vodu (5 druhů).

D. Škorpilová, T. Kořínková, N. Machalová, B. Dostálová
Zeměpis

Voda v České republice


V prezentaci jsou obsažena temata: Rozložení zásob vody na území České republiky včetně hydrologické mapy a mapy úmoří. Informace o původu českých jezer, jejich výskyt v ČR. Účel budování přehradních nádrží, umístění v ČR. Účel budování rybničních soustav, jejich umístění na území ČR, informace o historii českého rybníkářství. Spotřeba vody v ČR. Znečišťovatelé vody v Česku, hodnocení kvality vodních toků. Zdroje pitné vody v ČR – oblasti využívající vodu podzemní, oblasti využívající vodu z přehradních nádrží.

S. Stříbrná, O. Nepovím, M. Kabešová

Zásoby vody na Zemi


V prezentaci jsou obsažena temata: Rozložení zásob vody na Zemi. Vysvětlení oběhu vody v přírodě + jednoduchý obrázek. Informace o spotřebě vody v hospodářských sektorech. Možnosti přístupu k pitné vodě na jednotlivých kontinentech. Mezistátní konflikty o vodu. Příčiny a důsledky ekologické katastrofy na Aralském jezeře + fotografie postupného vysychání jezera.

A. Šafránková, T. Lomnický


Energie na Zemi

Zadání celého projektu „Energie na Zemi“ společně s jeho organizací a pracovními listy si můžete stáhnout zde .

Energie na Zemi
Fyzika

Jaderná energi


V prezentaci jsou obsažena temata: Jaderná řetězová reakce. Jaderná elektrárna. Termojaderná reakce. Využití jaderného záření.

P. Dušek, J. Sodomka, Z. Tichý, L. Umlauf

Obnovitelné zdroje energie


V prezentaci jsou obsažena temata: Vodní energie - klasické vodní elektrárny. Vodní energie - přečerpávací elektrárny. Sluneční energie. Větrná energie.

T. Novotný, F. Dobeš, K. David, R. Opočenský
Chemie

Fosilní paliva – ropa


V prezentaci jsou obsažena temata: Původ, složení a vlastnosti ropy. Zpracování ropy. Naleziště a produkce ropy. Automobilový průmysl a co na to „říká“ životní prostředí.

L. Volkov, J. Dumek, J. Drahoš, G. Kučera

Fosilní paliva - uhlí a zemní plyn


V prezentaci jsou obsažena temata: Původ, složení a vlastnosti uhlí. Uhlí jako chemická surovina a palivo. Původ, složení a vlastnosti zemního plynu. Zpracování a využití zemního plynu.

J. Ženatý, T. Vajs, M. Kubelka, M. Vančura

Termobiologické typy živočichů


V prezentaci jsou obsažena temata: Vysvětlení jak živočichové získávají energii. Objasnění pojmu „termoregulace“. Vyjmenování skupin teplokrevných a studenokrevných živočichů, uvedení konkrétních příkladů. Vysvětlení ekologického Allenova pravidla.

M. Launerová, A. Vorlová, M. Daňková

Hibernace – výdej energie je minimální


V prezentaci jsou obsažena temata: Vysvětlení pojmu „hibernace“. Uvedení zajímavostí o hibernujících živočiších (jejich tělesná teplota, tepová frekvence,délka spánku atd.). Údaje o nepravé zimním spánku medvěda hnědého.

A. Matoušková, L. Krsková, Z. Husáková
Zeměpis

Elektrická energie ve světě


V prezentaci jsou obsažena temata: Vývoj výroby el. energie ve světě. Energetické krize. Informace o struktuře výroby el. energie v jednotlivých světadílech. Srovnání spotřeby el. energie mezi jednotlivými světadíly. Spotřeba el. energie v hospodářských odvětvích.

R. Pozdník, E. Marková, M. Fejl

Elektrická energie v ČR


V prezentaci jsou obsažena temata: Historie české energetiky. Mapa elektráren v ČR – rozlišení dle typů. Současní výrobci el. energie v ČR. Struktura spotřeby el. energie v ČR – výsečový graf. SWOT analýza JE Temelín.

J. Heřmánková, L. Vocásková, K. Tomášková


Atmosféra na Zemi

Zadání celého projektu „Atmosféra na Zemi“ společně s jeho organizací a pracovními listy si můžete stáhnout zde .

Amosféra na Zemi
Fyzika

Atmosférický tlak


V prezentaci jsou obsažena temata: Vznik atmosférického tlaku. Důsledky atmosférického tlaku. Měření atmosférického tlaku. Změny atmosférického tlaku.

Z. Bubáková, A. Hlaváček, T. Slonek, K. Marešová

Vztlaková síla v atmosféře


V prezentaci jsou obsažena temata: Obecné vysvětlení vztlakové síly. Balony. Letadla. Jiné létající stroje.

M. Pižlová, J. Flídr, T. Táborský, P. Macháček
Chemie

Vzduch


V prezentaci jsou obsažena temata: Co je to atmosféra a vzduch. Složení vzduchu. Nečistoty v ovzduší.

A. Klemšová, L. Meskářová, M. Navrátilová

Životodárný plyn


V prezentaci jsou obsažena temata: Význam a užití kyslíku. Příprava a výroba kyslíku. Hořlaviny dříve, dnes látky oxidující, výbušné, extrémně a vysoce hořlavé. Hašení plamene.

M. Daneš, M. Koukalová, I. Kádeková, M. Nedbalová
Přírodopis

Fotosyntéza


V prezentaci jsou obsažena temata: Složení původní atmosféry. Proces fotosyntézy, její význam pro změnu ve skladbě atmosféry. Význam rostlin pro Zemi. Zajímavosti z rostlinné říše.

M. Horáková, A. Baladová, M. Drahotová, M. Brandl

Obyvatelé atmosféry


V prezentaci jsou obsažena temata: Ptáci – adaptace k pohybu v atmosféře. Ptáci – mistři v létání. Další obyvatelé atmosféry.

J. Míča, M. Absolonová, J. Jirout
Zeměpis

Vrstvy atmosféry


V prezentaci jsou obsažena temata: Troposféra. Stratosféra. Ozonosféra. Mezosféra. Termosféra. Ionosféra. Umělé předměty v atmosféře.

E. Trnková, P. Krátký, M. Šimon

Meteorologie


V prezentaci jsou obsažena temata: Meteorologické prvky. Teplota vzduchu. Teplotní inverze. Vlhkost vzduchu, oblačnost a sluneční svit. Vítr. Atmosférické srážky. Meteorologické rekordy.

E. Šmídová, J. Sýkora, M. Novák, O. Kupka


Významné osobnosti

Zadání celého projektu „Významné osobnosti“ společně s jeho organizací a pracovními listy si můžete stáhnout zde .

Významné osobnosti
Fyzika

Osobnosti klasické fyziky


V prezentaci jsou obsažena temata: Blaise Pascal. Anders Celsius. James Watt.

J. Polák, D. Kucbel, J. Mlateček

Osobnosti elektromagnetismu a jaderné fyziky


V prezentaci jsou obsažena temata: Alessandro Volta. František Křižík. Marie Curie-Sklodowská. Albert Einstein.

J. Špitzer, M. Hajšínek, M. Bílek, L. Petráň
Chemie

Významné zahraniční osobnost


V prezentaci jsou obsažena temata: Antoine Laurent de. Lavoisier. Michail Vasiljevič Lomonosov. Dimitrij Ivanovič Mendělejev. Alfred Bernard Nobel.

T. Indráček, T. Šnorová, N. Tykvan, D. Eremiáš

Významné české osobnosti


V prezentaci jsou obsažena temata: Heyrovský Jaroslav. Wichterle Otto. Votoček Emil.

M. Nedelka, B. Jouzová, P. Hošek
Přírodopis

Jan Janský – popsal krevní skupiny


V prezentaci jsou obsažena temata: Kdo byl Jan Janský. Jaké rozlišujeme krevní skupiny, které popsal J. Janský. Co je to Rh faktor a u koho byl prvně popsán. Komu a za co je udělována Janského plaketa. Informace o dárcovství krve. Vysvětlení pojmů: transfúze, autotransfúze, anémie, hemofilie, leukémie. Zásady první pomoci při krvácení.

A. Styblíková, Ž. Votroubková, M. Pozdníková, V. Kadlecová

Johan Gregor Mendel – zakladatel genetiky


V prezentaci jsou obsažena temata: Kdo byl a čemu se vědecky věnoval J. G. Mendel. Čím se zabývá genetika. Co je to gen a co může způsobit mutaci genu. Čím se zabývá genové inženýrství. Na čem závisí pohlaví budoucího potomka. Rozdíl mezi pohlavní a tělní buňkou. Příklady některých dědičných chorob.

Zeměpis

Významné osobnosti české geografie – cestovatelé Zikmund a Hanzelka


V prezentaci jsou obsažena temata: Životopisy cestovatelů. Představení expedičních vozů. 1. expedice Afrika – Amerika – mapa trasy v Africe, mapa trasy Amerikou. Fakta a čísla o expedici. 2. expedice Asie – Oceánie – mapa trasy.

K. Hromádková, M. Roženská, O. Nadrchal

Významní polární badatelé


V prezentaci jsou obsažena temata: Vymezení oblasti Arktidy. Počátky průzkumu Arktidy. Novodobé dějiny dobývání severního pólu – pokusy Nansena a dalších polárníků. Pearyho a Cookova expedice. Vymezení oblasti Antarktidy. Amundsenova a Scottova expedice.

A. Jiroutová, L. Jakubičková, D. ValentaHodnocení projektu SIPVZ 2006

Fyzika

Hodnocení projektu

Celkově hodnotím fyzikální část projektu jako úspěšnou,protože žádná ze skupin nebyla svou úrovní podprůměrná, ale některé z nich patřily k nejlepším. Mezi komplexně nejkvalitnější fyzikální projekty řadím následující: Obnovitelné zdroje energie (9.A), Vztlaková síla (8.B), Osobnosti elektromagnetismu a jaderné fyziky (9.B).

Samozřejmě i zde se projevilo,jak důležitá je vlastní prezentace projektu a jak její provedení v reálném prostředí může ponížit kvalitně připravenou práci.

Na závěr bych chtěl ještě vyzdvihnout žáky, kteří dokázali na vysoké úrovni odprezentovat nejen vlastní práci, ale i práce nepřítomných spolužáků. Konkrétně tedy K. Davida z 9.A, T. Táborského z 8.B a M. Bílka z 9.B.

Mgr. Oldřich Jadrný

Chemie

Celkově hodnotím chemickou část projektu jako úspěšnou. Hlavně bych chtěla pochválit osmé třídy za zodpovědný přístup ke zpracování projektu a velmi dobrou spolupráci s vedoucím učitelem.

Chci především pochválit práci 8.C – Projekt „Voda na Zemi“ skupina „Molekula vody a její tvar“ – vedoucí Martina Slabá . Dále chválím 8.B – Projekt „Atmosféra na Zemi“ skupina „Vzduch“ – vedoucí Aneta Klemšová.

Chtěla bych poděkovat 8.C – projekt „Voda na Zemi“ skupina „Druhy vod“, kde dva žáci z této skupiny byli v době zpracování projektu nemocni a přesto na projektu spolupracovali.

Prezentace 9.A – Projekt „Energie na Zemi“ skupina „ Fosilní paliva – ropa“ a skupina „Fosilní paliva – uhlí a zemní plyn“ hodnotím jako průměrné. Žáci ne vždy dobře vyhledávali kvalitní a podstatné informace. Někteří nedbali rad vedoucího učitele.

Prezentace 9.B – Projekt „Významné osobnosti“ a skupina „Významné zahraniční osobnosti„ hodnotím velmi dobře. U skupiny „Významné české osobnosti“, došlo vlivem nekvalitní prezentace jednoho žáka k celkovému snížení dobře připravené prezentace.

Závěrem bych chtěla všem žákům i pedagogickým pracovníkům poděkovat za spolupráci při řešení projektu SIPVZ a věřím, že žáci získali cenné zkušenosti do budoucího studia.

Mgr. Alena Stehlíková

Přírodopis

Celý projekt byl jistě velkým přínosem pro všechny žáky, kteří se do něho zapojili.

Jako nejúspěšnější skupiny hodnotím žáky obou osmých ročníků, kteří k vyhledávání informací na zadaná témata přistupovali zodpovědně a se zájmem zpracovávali a třídily získané poznatky. Celkově je všechny hodnotím výborně. Domnívám se, že pozitivní zájem žáků byl umocněn tím, že téměř všichni navštěvují volitelný předmět – seminář z ekologie. Žáci byli obohaceni nejen o vědomosti přírodovědně odborné, ale přínosem byl i rozvoj sociální, komunikativní, osobnostní a počítačové gramotnosti.

Mezi přírodovědnými skupinami z devátých ročníků byly značné rozdíly nejen v přístupu k vypracování úkolů, ale i ve výsledné práci. Celkově je hodnotím jako méně zdařilé. Výjimkou byla skupina pod vedením B.Kučerové (9.B), která byla naopak vynikající.

Mgr. Marcela Lemberková

Zeměpis

Skupiny, které zpracovávaly zeměpisnou část projektu, se svými úkoly vyrovnaly vcelku úspěšně, neboť všichni své práce včas odevzdali a odprezentovali. Zcela jistě byl projekt pro zúčastněné přínosem. Přinejmenším si žáci vyzkoušeli, jak náročné je vystoupit i před známým kolektivem a souvisle několik minut hovořit.

Za odpovědný přístup a výbornou spolupráci s vedoucími učiteli bych ráda pochválila žáky 8. ročníku. Čas věnovaný přípravě projektu se odrazil v kvalitě prezentací, které hodnotím jako velmi zdařilé. Výborně si s úkoly poradila Anna Šafránková, Monika Kabešová, Sylvie Stříbrná a Ondra Nepovím (8.C).

Daleko méně mohu ocenit práce skupin 9. ročníku, kde mnozí členové podcenili přípravu, nechodili na konzultace a prezentace vytvářeli „na poslední chvíli“. Věřím však, že i jim byl projekt přínosný a přinesl jim důležité poučení, že ne vždy všechno nějak dopadne.

Mgr. Ilona Tlamková

Za řešitelský tým připravil: Jiří Mandys