wz


Akropole

Zadání úkolu č. 6:

Tentokrát úkole máte namalovat v Malování obrázek řecké Akropole (ukázku jste obdrželi v e-mailu se zadáním). Atributy pro obrázek jsou opět 800*600. Nezapomeňte, že kolem obrázku by nemělo být prázdno, ale je třeba tam nakreslit ještě nějaké jednoduché okolí.


Žákovské práce


Jiří Mandys