wz


Zelená učebna

V průběhu následujících měsíců (červen – srpen) dojde k vybudování Zelené učebny v přírodním areálu ZŠ Studánka. Prostředky na její postavení poskytlo MŠMT v rámci rozvojového programu Podpory environmentálního vzdělávání a osvěty a za spoluúčasti školy.


Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat:

Konkrétní cíle námi navrhovaného projektu:


Galerie


Pracovní listy a metodiky

Přírodopis - pracovní listy

pracovní listy z přírodopisu pro 6.-9. ročník

A. Hojková
Přírodopis - metodika

metodika k pracovním listům z přírodopisu pro 6.-9. ročník

A. Hojková
Anglické předložky

procvičování předložek, opakování vazby "there is/there are"

kol. učitelů
Vazba THERE IS/THERE ARE

procvičování vazby "there is/there are"

kol. učitelů
Poznáváme stromy

soubor pracovních listů - jehličnany a listnaté stromy

kol. učitelů
Určujeme světové strany

pracovní listy k určování světových stran

kol. učitelů
Vytváříme plánek

pracovní listy - plánek školy, okolí

kol. učitelů
Geometrie

určování přímek, kolmic a rovnoběžek, výpočet obvodu a obsahu

kol. učitelů
Broučci - pracovní listy

tři pracovní listy pro práci s textem Broučci

P. Pospí‘il
Broučci - metodika

metodika pro práci s textem Broučci

P. Pospí‘il
První pomoc

první pomoc při kvácení, obvazová technika, transport raněného

kol. učitelů
Lidské smysly

lidské smysly a smyslové orgány

kol. učitelů
Slovní druhy

slovní druhy, souvětí a jeho stavba

kol. učitelů
Václav Čtvrtek: Křemílek a Vochomůrka

metodický a pracovní list pro společné čtení - 2.třída

kol. učitelů
Naďa Klevisová: Fousek z veverčí rodiny

metodický a pracovní list pro společné čtení - 2.třída

kol. učitelů
Zvířecí kamarádi

metodický a pracovní list pro kroužek angličtiny - 2.třída

j. Oplatková
Podzimní listování - Věneček z listí

metodický a pracovní list pro výrobu věnečku z listí

I. Trojánková
Podzimní listování - listnaté stromy

metodický a pracovní list pro poznávání stromů - 2.třída

I. Trojánková
Starý dub

metodický a pracovní list pro výtvarnou výchovu - 2.třída

I. Trojánková
Zvuky v přírodě

aktivity do hudební výchovy pro 1.-2.třídu

kol. učitelů
Sedmikráska

poznáváme okolní svět - květiny

kol. učitelů
Pampeliška

poznáváme okolní svět - bylina

kol. učitelů
Jírovec maďal

poznáváme okolní svět - stromy

kol. učitelů
Listnaté stromy ve školním areálu

úkoly pro přírodovědu a výtvarnou výchovu - 4.-5.třída

kol. učitelů
Složení půdy

vznik a složení půdy - 3.-5.třída

kol. učitelů
Stopy zvířat

pozorování stop zvířat - 3.-5.třída

kol. učitelů
Zvířata a jejich potrava

pracovní list z prvouky - 1.třída

kol. učitelů
Stromy, keře, byliny

pracovní list z prvouky - 1.-2.třída

kol. učitelů
První jarní kytičky

pracovní list z prvouky - 1.třída

kol. učitelů
Podzimní paleta

pracovní list z prvouky - 1.-2.třída

kol. učitelů
Semínka rostlin, tělo rostliny

pracovní list z prvouky - 1.třída

kol. učitelů
František Nepil: Já Baryk a můj slepýš

společné čtení - 1.třída

kol. učitelů
Strom jako obydlí

pracovní list z přírodovědy - 3.-5.třída

kol. učitelů
Měříme a počítáme se stromy

pracovní list z matematiky - 4.-7.třída

kol. učitelů
Oblíbený strom

pracovní list z prvouky - 1.třída

kol. učitelů
Jaký zvuk vydává dřevo?

pracovní list pro 3.třídu

kol. učitelů
Zachraňujeme školu

pracovní list z prvouky - 1.třída

kol. učitelů
Pavel Novák: Mravenci

pracovní list z hudební výchovy - 2.třída

kol. učitelů
Hádanky, společné čtení

hádanky, společné čtení - 1.třída

kol. učitelů
Najdi svůj strom

pracovní list z prvouky - 1.třída

kol. učitelů

kol. učitelů

kol. učitelů

kol. učitelů ZŠ