wz


Po stopách ohrožených zvířat

Den Země

Žáci 2. stupně řeší toto zadání: Vypracujte prezentaci o chráněném živočichovi - důležité údaje a zajímavosti jak o živočichovi, tak i o zeměpisné oblasti, ve které se vyskytuje. Prezentaci doplňte namalovanými obrázky (živočich, mapka výskytu atd.)

Projekt bude probíhat přibližně v měsíci březnu a dubnu v hodinách pěstitelství a informatiky. Žáci budou pracovat většinou v čtyřčlenných skupinách.

Výstupy z projektu: každá skupina zpracuje PowerPointovou prezentaci, která bude obsahovat text i obrázky. Žáci si navzájem odprezentují své výsledky v rámci třídy. V každé třídě děti vyberou jednu prezentaci, která bude reprezentovat třídu. Tato prezentace bude vyvěšena na chodbě školy, ostatní budou vyvěšeny ve třídě.


Lev indický

Informace o zvířeti
Geografie
Prezentace
L. Sitová, P. Korbička, K. Palkovičová, J. Kouřílek, K. Fialová

Tygr ussurijský

Informace o zvířeti
Geografie
Prezentace
D. Novotný, B. Škop, K. Taranzová, T. Madejová

Tuleň grónský

Informace o zvířeti
Geografie
Prezentace
V. Venclová, L. Kubánková, M. Pleskačová, M. Bukoci

Panda velká

Informace o zvířeti
Geografie
Prezentace
J. Tománková, V. Bláha, D. Faltysová, A. Hrubešová

Levhart sněžný

Informace o zvířeti
Geografie
Prezentace
J. Jetmar, M. Kašparová, J. Stejskalová, J. Varmuža

Medvěd lední

Informace o zvířeti
Geografie
Prezentace
P. Zvolenský, L. Valenta, M. Bojčuk


Andrea Hojková, Jiří Mandys