wz


Počítačová grafika

Cílem předmětu Počítačová grafika bude rozumět základním teoretickým pojmům z oblasti grafiky (rastr, vektor, rozlišení, barevná hloubka atd.), bude umět nasnímat fotografii skenerem, nafotit obrázek digitálním fotoaparátem, upravit snímky v počítači, vytisknout je nebo publikovat na webu. Z fotografií bude umět vytvořit jednoduchou koláž. Bude umět vytvořit jednoduchou vektorovou kresbu, leták, vizitku, obal CD apod. Součástí bude i přehled využitelné techniky a dostupného programového vybavení.

Žáci by si měli na základě získaných poznatků a dovedností uvědomovat možnosti počítačové grafiky při prezentaci vlastních prací a těchto možností cílevědomě využívat.


Organizace výuky:

Výuka bude probíhá v učebně informatiky v hodinách stanovených rozvrhem hodin. Skupina je bude tvořena 16 žáky, maximálně dva žáci u jednoho počítače. Budou používány všechny dostupné pomůcky (scanner, digitální fotoaparát, tablet, dataprojektor) a různé grafické programy (Malování, Zoner Callisto, Corel Paint Shop Pro X,...). Žáci si budou moci vyzkoušet práci se scannerem a digitální technikou (fotoaparát a dataprojektor).

Žáci si v hodinách vyzkouší základní postupy a na domácích úkolech pak prokáží, že zvládli jednotlivé kroky. Zadání školních prací, domácích úkolů i jejich odevzdání probíhá prostědnictvím e-mailu.


Obsah výuky - 8. ročník


Obsah výuky - 9. ročník


Jiří Mandys